Container

 

För borrkax använder vi enbart containers med intern vattenrening, detta för att minimera belastningen på dagvattenbrunnar/avlopp samt för minsta möjliga spill. Alla våra containers är miljöcontainer godkända för borrning inom Stockholms Stad. Containrarna är av typ. Kaxlådan från Wegab och Essverk. De har en patenterad lösning med kanaler där borrvattnet renas i sitt eget medium. Dessa går även utmärkt att använda för pumpning av schaktgropar mm. då man önskar en rening av slamhaltigt vatten.

 

Containers av ovanstående typ är de enda som är godkända. Äldre öppna modeller eller enkla tvåfackstyper där slamvattnet endast ”rinner över kanten” får ej användas.

© Copyright 2018, PMQ Transport och Fordon AB