Priser

Tipparnas ovilja att ta emot dessa massor har lett till att de chockhöjt priserna över varandra på ett katastrofalt sätt den senaste tiden. Det är dessutom mycket få ställen som tar emot vilket leder till längre och längre transporter. Vi ser inga tecken på att denna utveckling kommer att hejdas.

Vi kommer så fort det bara är möjligt att anordna en egen plats för hanteringen av massorna. Målsättningen är då att kunna återvinna allt material och komma ner i prisläget igen. Med detta som bakgrund samt för att inte äventyra verksamheten tvingas vi höja priserna på borrkaxcontainrar fr.o.m. den 1/1-16.

PRISLISTA gällande fr.o.m. 1/1-16 tills vidare.

Miljöcontainer (K​axlåda)

Fast pris (ut, hem, tipp) inom zon, korttid: 5000kr
Långtidshyra tas ut fr.o.m. 6:e arbetsdagen med 1000 kr per arbetsdag.
Extra tömningar under långtidshyra: 4000kr
Bomkörning: 1500kr

Övriga transporter

Timkörning 3-axl. bil: 840kr/tim
Timkörning bil o släp 7-axl: 1180kr/tim                                                                  

© Copyright 2018, PMQ Transport och Fordon AB